جنگل‌های شمال

مقالاتی درباره جنگل‌های هیرکانی (خزری) در شمال ایران

 
ذخیره گاه های جنگلی غرب مازندران
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  

۱- ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد

    این جنگل ها در کیلومتر 5/14تا 5/19 جاده چالوس – تهران در طرفین جاده  به طول تقریبی 5 کیلومتر و همچنین دریال های طرفین رودخانه حسن آباد و جاده دوآب - گلندرود و در طول تقریبی 12 کیلومتر با مساحت 7397 هکتار پراکنش دارد.

از آن جایی  که گونه  زربین (Mill.) Gord)  (Cupressus sempervirens L. var. horizontalisدر ایران ایستگاه های محدودی دارد و گونه ای در حال انقراض محسوب می شود این جنگل از آخرین  بقایای گونه زربین محسوب می شود و ارزش فراوانی دارد. طرح  ذخیره‏گاه زربین با مساحت کل  7397  هکتار، دارای حدود  2375 هکتار جنگل پهن برگ، 2266 هکتار زربین طبیعی، 700 هکتار فضای باز، 631 هکتار جنگل کاری کاج سیاه و کاج اِلدار وکاج بروسیا، 877 هکتار جنگل کاری زربین، 418 هکتار زمین های کشاورزی و باغی و آبادی ها، 70 هکتار جنگل کاری آمیخته سرو نقره ای و زربین و 60 هکتار حریم رودخانه چالوس است.

 

 

 

     

ذخیره گاه جنگلی زربین ، دره حسن آباد چالوس (عکس از غلامرضا شمس)

    محدوده ارتفاعی ذخیره‏گاه زربین حسن آباد بین 300 تا 1700 متر از سطح دریاست که منطقه مرکزی در محدوده ارتفاعی 300 تا 1100 متر از سطح دریا قرار دارد. ارتفاع متوسط کل ذخیره‏گاه  853 متر از سطح دریا محاسبه گردید.

 

 2- ذخیره گاه جنگلی  شمشاد سی سَنگان

این ذخیره گاه، با مساحت 400 هکتار در داخل پارک جنگلی سی سَنگان در 27 کیلومتری شرق نوشهر واقع است.

 

 3- ذخیره گاه جنگلی شمشاد جیسا  [jisa ]

  در جوار قریه جیسا منطقه اسبچین و ساقی کلایه حوزه جنگلداری کلارآباد مازندران به وسعت 97 هکتار و گونه همراه آن بلندمازو (Quercus castaneaefolia C. A. Mey)  است.

 

  4- ذخیره گاه جنگلی شمشاد توسکاتک

برای حفاظت از گونه شمشاد، این ذخیره گاه 104 هکتاری در روستای توسکاتک در 26 کیلومتری شرق نوشهر ایجاد شده است.

 

 5- ذخیره گاه جنگلی توس سیاه بیشه

ذخیره گاه سیاه بیشه، در جاده کندوان برای حفظ گونه توس (Betula pendula Roth) در نظر گرفته شده و مساحت آن 50 هکتار است.

 

 6- ذخیره گاه جنگلی توسکای قشلاقی مرداب

این ذخیره گاه 12 هکتاری با هدف محافظت از گونۀ توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa L) احداث شده است.

منابع

 

1- ثابتی،حبیب الله، جنگل ها درختان و درختچه های ایران، دانشگاه یزد،چ 3 ،806+ 64ص.

2- جوانشیر، کریم، محمد حسین جزیره ای، محمود زبیری، مجید مخدوم، محمد رضا مروی مهاجر،1381، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 13، جنگل و محیط زیست، دانشگاه تهران، چ1 ، 45+186 ص.

3- شریفی ، مرتضی، 1371، با پارک ها و ذخایر جنگلی ایران آشنا شوید ، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب ونیمه مرطوب، جزوه داخلی، 61 ص.

4- شریفی ، مرتضی، 1373، شناسنامه پارک ها و ذخایر جنگلی کشور، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب، جزوه داخلی، 135 ص.

۵- مظفریان، ولی الله، 1377، فرهنگ نام های گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، چ2، 12+69+671 ص. للص

۶- مظفریان، ولی الله، 1383، درختان و درختچه های ایران، فرهنگ معاصر،چ1، 1003+394+55 ص.

 

 

 

  
ذخیره گاه های جنگلی استان گیلان
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  

1- ذخیره گاه جنگلی سفید پلت صَفرابسته

این جنگل یکی از معدود رویشگاه های گونه کمیاب سفید پلت (Populus caspica Bornm) است و با مساحت 198 هکتار در کنار جاده آسفالته به بندر کیاشهر انشعابی از کیلومتر 12 جاده رشت – لاهیجان، درداخل پارک جنگلی صفرابسته  همراه با مجموعه متنوعی از تالاب ها و گونه های گیاهی رطوبت پسند قرار دارد.

 2- ذخیره گاه جنگلی شمشاد گیسُم

برای محافظت از گونه شمشاد (Buxus hyrcana Pojark) این ذخیره گاه 171 هکتاری در داخل پارک جنگلی گیسُم انتخاب شده است.

 

        tree 

        درختان کاج در جنگل گیسُم (عکس از علیرضا همایونی)

 

۳- ذخیره گاه جنگلی فندق پشته

    این ذخیره گاه با مساحت 100 هکتار برای حفظ گونه فندق (Corylus Avellana L) ایجاد شده است.

۴- ذخیره گاه جنگلی اُرس عَمّارلُو

  با مساحت 1270 هکتار برای محافظت گونه اُرس(Juniperus polycarpos C.koch).

۵- ذخیره گاه جنگلی زربین سیدان 

   برای حفظ گونه زربین این ذخیره گاه 363 هکتاری در کیلومتر 15 جاده رستم آباد به بلوکات (شرق رودخانه سفیدرود) در حاشیه دره سیدان، در حوزه آبخیز 21 و در خارج از طرح جنگلداری در نظر گرفته شده است. در حدود 185 هکتار آن که تراکم درخت بالایی دارد، منطقه مرکزی ذخیره گاه است.دامنه ارتفاعی این ذخیره گاه 250-700 متر است و رودهای سیدان و شیرکوه رودخان (با نام محلی سیاه رود) در آن جریان دارد.سنگ مادر آن ماسه سنگ آهکی، آهکی، دولومیت، و تیپ خاک آن Rendolls  (نام قدیمی: راندزین) است و کمی هم خاک قهوه ای آهکی دارد. خاک آن کم عمق تا نیمه عمیق است.پوشش طبیعی عرصه، اغلب شامل زربین همراه با تک پایه های سیاه تلو و پوشش علفی آن اغلب شامل گندمیان، چمن، پنیرک و گیاهانی از تیره نیام داران(Leguminosae) است. البته در داخل دره ها، انجیلی، ممرز، آلوچه جنگلی، سیاه ولیک، نیز وجود دارد. گونه ازملک نیز در این ذخیره گاه دیده می شود. 

۶- ذخیره گاه جنگلی سرخدار قلعه رُودخان

این ذخیره گاه 100 هکتاری برای محافظت از گونه سرخدار (Taxus baccata L) در داخل پارک جنگلی «قلعه رودخان» ایجاد شد. 

 7- ذخیره گاه جنگلی شاه بلوط امام زاده ابراهیم

هدف از احداث این ذخیره گاه 450 هکتاری حفظ گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill) است. 

8- ذخیره گاه جنگلی گلابی عَمّارلو

  به مساحت 20 هکتار برای حفظ گونه گلابی خزری (Pyrus hyrcana Fedor) در نظر گرفته شده است.

 

منابع

 

 

1- ثابتی،حبیب الله، جنگل ها درختان و درختچه های ایران، دانشگاه یزد،چ 3 ،806+ 64ص.

2- جوانشیر، کریم، محمد حسین جزیره ای، محمود زبیری، مجید مخدوم، محمد رضا مروی مهاجر،1381، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 13، جنگل و محیط زیست، دانشگاه تهران، چ1 ، 45+186 ص.

3- شریفی ، مرتضی، 1371، با پارک ها و ذخایر جنگلی ایران آشنا شوید ، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب ونیمه مرطوب، جزوه داخلی، 61 ص.

4- شریفی ، مرتضی، 1373، شناسنامه پارک ها و ذخایر جنگلی کشور، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب، جزوه داخلی، 135 ص.

5- مظفریان، ولی الله، 1377، فرهنگ نام های گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، چ2، 12+69+671 ص. للص

6- مظفریان، ولی الله، 1383، درختان و درختچه های ایران، فرهنگ معاصر،چ1، 1003+394+55 ص.

 

7.http://photoamateur.blogfa.com/post-10.aspx

 

  
 
 
< head > < / head > < head > < / head >