جنگل‌های شمال

مقالاتی درباره جنگل‌های هیرکانی (خزری) در شمال ایران

 
تنوع زیستی فلور استان مازندران
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸  

وجود گونه‌های بومی، عاملی مهم در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست و از سرمایه‌های اصلی هر کشور محسوب می‌شود. استان مازندران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تأثیر عوامل محیطی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. دریای خزر با توجه به وسعت آن و همجواری با حوزه رویشی هیرکانی یکی از عوامل اصلی رویش‌های انبوه دامنه‌های شمالی البرز است. با توجه به آسیب‌های مختلف که به دلایل مختلف در پوشش‌ گیاهی استان رخ داده است تهیه فلور استان بسیار ضروری است.

 از سال 1367 طرح جمع آوری و شناسایی گیاهان استان مازندران و تشکیل هرباریوم در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران و در ایستگاه نوشهر اجرا شد. در طول سال‌های گذشته تاکنون در حدود 15000 نمونه گیاهی از رویشگاه‌های مختلف استان جمع آوری، خشک و نگهداری شده است. این تعداد نمونه مربوط به 136 خانواده گیاهی و 616 جنس و حدود 1586 گونه است که در عرض 8 سال از عرصه‌های طبیعی استان مازندران، از غرب تا شرق و از ارتفاعات دماوند تا شبه جزیره میانکاله جمع آوری شده است. تاکنون ضمن شناسایی گونه‌های جمع آوری شده، تعداد دو گونه گیاهی جدید با نام علمی   Spiraea sheikhii Zare و Sorbus tiliaefolia Zare & Amini & Asadi از خانواده Rosaceae در طی این پژوهش به عنوان گونه‌های جدید برای اولین بار از ایران به جهان گیاهی معرفی شده است و دو گونه به اسامی Oenothera sinuata L.   ازخانواده  Onagraceae و Sida rhombifolia L. ازخانواده  Malvaceae به عنوان گزارش جدید از ایران معرفی گردیده و تعدادی از گونه‌های مشکوک نیز در دست مطالعه است .

خانواده‌های Asteraceae با 172 گونه، Poaceae با 155 گونه، Papilionaceae با 102 گونه، Brassicaceae با 86 گونه، Rosaceae با 85 گونه، Lamiaceae با 83 گونه، و خانواده Apiaceae با 52 گونه بیشترین تعداد گونه را در فلور استان دارا هستند.

از نظر طیف زیستی همی‌کریپتوفیت‌ها با 533 گونه در حدود 38 درصد از کل گونه‌ها، تروفیت‌ها یا گیاهان یک‌ساله با 355 گونه (25 درصد)، فانروفیت‌ها با 261 گونه (18 درصد)، ژئوفیت‌ها با 170 گونه (12 درصد)، کامفیت‌ها با 90 گونه (6درصد) در رده‌های بعدی ریخت‌های زیستی گیاهان مازندران هستند.   

 

ویرایش شده از: امینی، طیبه و حبیب زارع، 1385، بررسی تنوع زیستی فلور مازندران، مجموعه مقالات همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه‌های جنوبی دریای خزر.

  
 
 
< head > < / head > < head > < / head >