جنگل‌های شمال

مقالاتی درباره جنگل‌های هیرکانی (خزری) در شمال ایران

 
ذخیره گاه های جنگلی غرب مازندران
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  

۱- ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد

    این جنگل ها در کیلومتر 5/14تا 5/19 جاده چالوس – تهران در طرفین جاده  به طول تقریبی 5 کیلومتر و همچنین دریال های طرفین رودخانه حسن آباد و جاده دوآب - گلندرود و در طول تقریبی 12 کیلومتر با مساحت 7397 هکتار پراکنش دارد.

از آن جایی  که گونه  زربین (Mill.) Gord)  (Cupressus sempervirens L. var. horizontalisدر ایران ایستگاه های محدودی دارد و گونه ای در حال انقراض محسوب می شود این جنگل از آخرین  بقایای گونه زربین محسوب می شود و ارزش فراوانی دارد. طرح  ذخیره‏گاه زربین با مساحت کل  7397  هکتار، دارای حدود  2375 هکتار جنگل پهن برگ، 2266 هکتار زربین طبیعی، 700 هکتار فضای باز، 631 هکتار جنگل کاری کاج سیاه و کاج اِلدار وکاج بروسیا، 877 هکتار جنگل کاری زربین، 418 هکتار زمین های کشاورزی و باغی و آبادی ها، 70 هکتار جنگل کاری آمیخته سرو نقره ای و زربین و 60 هکتار حریم رودخانه چالوس است.

 

 

 

     

ذخیره گاه جنگلی زربین ، دره حسن آباد چالوس (عکس از غلامرضا شمس)

    محدوده ارتفاعی ذخیره‏گاه زربین حسن آباد بین 300 تا 1700 متر از سطح دریاست که منطقه مرکزی در محدوده ارتفاعی 300 تا 1100 متر از سطح دریا قرار دارد. ارتفاع متوسط کل ذخیره‏گاه  853 متر از سطح دریا محاسبه گردید.

 

 2- ذخیره گاه جنگلی  شمشاد سی سَنگان

این ذخیره گاه، با مساحت 400 هکتار در داخل پارک جنگلی سی سَنگان در 27 کیلومتری شرق نوشهر واقع است.

 

 3- ذخیره گاه جنگلی شمشاد جیسا  [jisa ]

  در جوار قریه جیسا منطقه اسبچین و ساقی کلایه حوزه جنگلداری کلارآباد مازندران به وسعت 97 هکتار و گونه همراه آن بلندمازو (Quercus castaneaefolia C. A. Mey)  است.

 

  4- ذخیره گاه جنگلی شمشاد توسکاتک

برای حفاظت از گونه شمشاد، این ذخیره گاه 104 هکتاری در روستای توسکاتک در 26 کیلومتری شرق نوشهر ایجاد شده است.

 

 5- ذخیره گاه جنگلی توس سیاه بیشه

ذخیره گاه سیاه بیشه، در جاده کندوان برای حفظ گونه توس (Betula pendula Roth) در نظر گرفته شده و مساحت آن 50 هکتار است.

 

 6- ذخیره گاه جنگلی توسکای قشلاقی مرداب

این ذخیره گاه 12 هکتاری با هدف محافظت از گونۀ توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa L) احداث شده است.

منابع

 

1- ثابتی،حبیب الله، جنگل ها درختان و درختچه های ایران، دانشگاه یزد،چ 3 ،806+ 64ص.

2- جوانشیر، کریم، محمد حسین جزیره ای، محمود زبیری، مجید مخدوم، محمد رضا مروی مهاجر،1381، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 13، جنگل و محیط زیست، دانشگاه تهران، چ1 ، 45+186 ص.

3- شریفی ، مرتضی، 1371، با پارک ها و ذخایر جنگلی ایران آشنا شوید ، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب ونیمه مرطوب، جزوه داخلی، 61 ص.

4- شریفی ، مرتضی، 1373، شناسنامه پارک ها و ذخایر جنگلی کشور، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب، جزوه داخلی، 135 ص.

۵- مظفریان، ولی الله، 1377، فرهنگ نام های گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، چ2، 12+69+671 ص. للص

۶- مظفریان، ولی الله، 1383، درختان و درختچه های ایران، فرهنگ معاصر،چ1، 1003+394+55 ص.

 

 

 

 



 
 
 
< head > < / head > < head > < / head >