پست های ارسال شده در مهر سال 1386

اگروفارستری ، پیوند جنگلداری و کشاورزی

بر طبق تعریف فرهنگستان علوم ایران، اگروفارستری (‪ (agroforestry‬یا «جنگل وَرزی» به تلفیق عملیاتی از قبیل کاشت درخت، زراعت، پرورش گیاهان علوفه‌ای ومرتعی، ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 658 بازدید