# آمار_جنگل

ویژگی های جنگل های شمال

                                                                          موقعیت جنگل های شمال (رنگ سبز) در ایران (فائو ،۲۰۰۷)     مقدمه  ایران با ۱۶۴،۸۱۹،۵۰۰ هکتار وسعت دارای 2/14 میلیون هکتار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 795 بازدید