آفات مهم درختان جنگل‌های شمال

 

1- پروانه ابریشم‌باف ناجور        Lymantria dispar

میزبان: گونه‌های مختلف گیاهان جنگلی و باغی به ویژه درختان بلوط.

نوع خسارت: لاروها تمام سطح برگ تغذیه می‌کنند.

مراحل خسارت‌زای آفت:فقط لاروها با تغذیه از برگ‌ها منجر به ایجاد خسارت می‌شوند.

مناطق آلوده به آفت: در سرتاسر استان‌های شمالی آفتی مهم است.

 

 

2- پروانهٔ برگ‌خوار سفید آمریکایی       Hyphantria cunea     

میزبان: گونه‌های مختلف گیاهان جنگلی و باغی.

نوع خسارت: تغذیه لاروها از تمام سطح برگ‌ها.

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروهابه صورت دسته‌جمعی ابتدا از پارانشیم و سپس از پهنک برگ‌ها تغذیه می‌کنند.

مناطق آلوده به آفت:سرتاسر نوار ساحلی و میان‌بند استان گیلان، شهرستان‌های تنکابن و عباس آباد حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر به صورت پراکنده، شهرستان‌های محمودآباد و نور و بابلسر و سواد کوه در حوزهٔ منابع طبیعی ساری.

 این آفت بسیار پلی فاژ است و در حدود 636 میزبان دارد.

 

 

3- پروانهٔ دم طلایی            Euproctis chrysorrohae    

میزبان: بلوط (اُوری)، لِوَر ، شیردار و غیره.

نوع خسارت: تغذیه از برگ‌های میزبان

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

مناطق آلوده به آفت: چالوس روستای دِلیر، منطقهٔ کُجُور (روستای کینْج)

 

 

                   

4- پروانه برگ‌خوار زمستانه خال‌دار             Erannis defolaria     

میزبان: راش، انجیلی، ممرز، افرا و غیره.

نوع خسارت: برگ‌خوار

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

 مناطق آلوده به آفت: جنگل‌های گلندرود، ماشلک، دانشکده، گلبند، سرچشمه در نوشهر و چالوس و جنگل‌های حوزه غرب ساری (لاویج) و جنگل‌های شرق استان گلستان.

 

                                          

5- پروانه برگ‌خوار زمستانه                 Operophtera brumeata

میزبان:پلی فاژ (راش، انجیلی، ممرز، افرا و غیره)

نوع خسارت: برگ‌خوار

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

مناطق آلوده به آفت: جنگل‌های گلندرود، ماشلک، دانشکده، گلبند، سرچشمه در نوشهر و چالوس و جنگل‌های حوزه غرب ساری (لاویج).

 

 

6- پروانهٔ برگ‌خوار بلوط                Ennomus quercinaria

میزبان: پلی فاژ (انجیلی، بلوط، افرا، ممرز و غیره)  

نوع خسارت: برگ‌خوار؛ از تمام قسمت‌های برگ تغذیه می‌کند و فقط رگبرگ‌ها باقی می‌ماند.

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

مناطق آلوده به آفت:استان مازندران ـ ساری (جنگل‌های زرین آباد و دشت ناز و پارک شهید زارع)

 

 

7- پروانه تخم انگشتری    (Lasiocompidae,  Lep) Malacosoma  neustria                                                                                           

میزبان: افرا، توسکا، زرشک، غان، ممرز، گیلاس جنگلی، زالزالک، ازگیل جنگلی، راش، سیب، گلابی، گوجه جنگلی، بلوط ، سپیدار.

نوع خسارت: تغذیه از برگ‌ها

مراحل خسارت‌زای آفت: لاروها

مناطق آلوده به آفت: اکثر نقاط  شمال کشور در مناطق میان‌بند و بالابند با جمعیت کمابیش اندک.

 

 

8- پروانهٔ جوانه‌خوار بلوط           Tortrix viridana

میزبان: درختان بلوط

نوع خسارت: تغذیه ار جوانه‌های برگی

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

مناطق آلوده به آفت: استان‌های مازندران و گلستان.

 

 

9- پروانهٔ جوانه‌خوار کاج       Rhyacionia buoliana

میزبان:  کاج جنگلی (کاج سیلوستریس)           Pinus sylvestris

نوع خسارت: تغذیه از جوانه‌های کاج که سبب جارویی و چنگالی شدن جوانه‌ها و بدشکلی و پیچیدگی در تنهٔ درختان آلوده می‌شود.

مراحل خسارت‌زای آفت: لارو

مناطق آلوده به آفت: استان‌های شمالی کشور

 

 

10- پروانه فری یا کرم خراط      Zeuzera  pyrina L.                    

میزبان: افرا، شاه بلوط هندی، توسکا، زبان گنجشک، صنوبر، بلوط، نارون، گردو، سیب جنگلی، گلابی جنگلی، بیدمشک و غیره.

نوع خسارت:  تغذیه لاروها از چوب شاخه و تنه درختان.

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

مناطق آلوده به آفت: به صورت پراکنده در تمام مناطق جنگلی با اهمیت اقتصادی کم وجود دارد.

 

 

11- پروانه برگ‌خوار داغداغان        Lybithia celthis

میزبان: درخت داغداغان      Celthis sp.                    

نوع خسارت: تغذیه از برگ‌ها

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

مناطق آلوده به آفت: مازندران (نوشهر، منطقهٔ کُجُور)

 

 

12- سوسک برگ‌خوار قهوه ای توسکا       Galerucell lineola

میزبان:توسکای ییلاقی   Alnus subcordata

نوع خسارت: تغذیه از پهنک برگ، پارانشیم‌های سطح بالایی و زیرین برگ.

مراحل خسارت‌زای آفت:حشرات کامل و لاروهای آفت.

مناطق آلوده به آفت: استان‌های گیلان و مازندران و گلستان.

 

 

13- سوسک برگ‌خوار آبی توسکا        Agelestica alni

میزبان:توسکای ییلاقی   Alnus glotinosa

نوع خسارت: تغذیه از پهنک برگ، پارانشیم‌های سطح بالایی و زیرین برگ.

مراحل خسارت‌زای آفت:حشرات کامل و لاروهای آفت.

مناطق آلوده به آفت:استان‌های گیلان و مازندران و گلستان.

 

 

14- سوسک برگ‌خوار نارون     Galerucell luteola

میزبان: اُوجا، مَلَج، نارون‌های زینتی (چتری)

نوع خسارت: برگ‌خوار (پارانشیم‌خوار)

مراحل خسارت‌زای آفت:حشرات کامل، لارو. خسارت اصلی در مرحلهٔ لاروی ایجاد می‌شود

مناطق آلوده به آفت: تمام نقاط اوجاخیز شمال کشور و نارون‌های چتری و آمریکایی مناطق شهری.

چرخهٔ زندگی: زمستان را به حالت حشرهٔ کامل در لابه‌لای پوستک‌های درخت و یا زیر لاشبرگ‌ها سپری می‌کند. در اوایل بهار روی درخت میزبان می‌رود و با کمی تغذیه، شروع به تخم‌ریزی در پشت برگ می‌کند. لاروها از پارانشیم زیر و روی برگ تغذیه می‌کند و شفیره در زیر لاشبرگ و سایر پناهگاه‌ها تشکیل می‌شود. 3 تا 4 نسل در سال دارد.

 

 

15- سوسک برگ‌خوار ممرز (کَک لِوَر)         Altica viridula  

میزبان: ممرز، لور، بلوط اوری

نوع خسارت: تغذیه از پهنک برگ‌ها به صورت قلوه‌کن و پارانشیم برگ‌ها

مراحل خسارت‌زای آفت: حشرات کامل از پهنک برگ‌ها و لاروهای آن از پارانشیم برگ می‌خورند

مناطق آلوده به آفت: مناطق میان‌بند و بالابند در شمال کشور و جنگل‌های ارسباران و استان‌های سمنان و قزوین و زنجان.

 

 

16- سوسک برگ‌خوار صنوبر و بید    Melasoma populi

میزبان: صنوبر، تبریزی، بید

نوع خسارت: برگ‌خوار

مراحل خسارت‌زای آفت:لارو و حشرات کامل، هر دو ازبرگ‌ تغذیه می‌کنند.

مناطق آلوده به آفت:بیشتر در مناطق میان‌بند و بالابند روی درختان میزبان فعالیت دارند.

 

 

17- سرخرطومی جهندهٔ راش        Rhynchaenus fagi    

میزبان: درختان راش     Fagus orientalis

نوع خسارت: تغذیه از پارانشیم بین دو روپوست بالایی و پایینی برگ به صورت مینوز خسارت می‌زند.

مراحل خسارت‌زای آفت:حشرات کامل از پهنک برگ و لاروها به صورت مینوز در حاشیهٔ برگ‌ها

مناطق آلوده به آفت: در اکثر راشستان‌های شمال کشور

 

 

18- سرخرطومی سیگاری بلوط     Attelabus nitens

میزبان: بلوط، شاه بلوط، توسکا، افرا، بید

نوع خسارت: پیچیدگی و لوله شدن برگ‌ها، خوردگی برگ‌ها

مراحل خسارت‌زای آفت: حشره کامل و لارو

مناطق آلوده به آفت: استان‌های شمالی کشور، جنگل‌های ارسباران

 

 

19- سوسک پوست‌خوار نارون ملج     Scolytus scolytus     

میزبان: مَلَج و سایر درختان تیرهٔ نارون (Ulmaceae) نظیر جنس نارون Ulmus sp.

نوع خسارت:تغذیه از کامبیوم بینپوست و چوب، ناقل بیماری قارچی.     

مراحل خسارت‌زای آفت:لارو و حشرهٔ کامل.

مناطق آلوده به آفت: در تمام مناطق ملج‌خیز شمال کشور.

این آفت بیشتر به درختان ضعیف حمله میکند و ناقل قارچ بیماری‌زای Ophiostoma ulmi  است. مهم‌ترین روش کنترل، تقویت درختان است.

 

 

20- سوسک چوب‌خوار بلوط        Platypus cylindrus

میزبان: بلوط، شاه بلوط، ممرز، راش، زبان گنجشک، صنوبر، نارون

نوع خسارت: فعالیت و تغذیه از داخل چوب

مراحل خسارت‌زای آفت:لارو و حشره کامل در داخل چوب

مناطق آلوده به آفت: جنگل‌های تالش، لیره‌سر تنکابن، سایر مناطق شمال ایران

 

 

21- کرم سفید ریشه  Melolontha melolontha   M. kratzi- persica,    

میزبان: پلی فاژ

نوع خسارت: برگ‌خوار، ریشه خوار

مراحل خسارت‌زای آفت:حشرات کامل از برگ و لاروها از ریشه گیاه می‌خورند.

مناطق آلوده به آفت: در تمام مناطق جنگلی با تراکم متوسط تا کم وجود دارد ولی در بعضی از سال‌ها ممکن است بر اثر مساعد بودن شرایط اقلیمی، تراکم آنها بالا رود و منجر به ایجاد خسارت گردد.

 

 

22- شپشک پنبه‌ای (سفید) راش      Cryptococcus fagi

میزبان:  درختان راش         Fagus orientalis

نوع خسارت:تغذیه از شیرهٔ پوست تنه و سرشاخه‌ها

مراحل خسارت‌زای آفت:پوره‌ها و افراد بالغ هر دو از شیرهٔ تنه گیاه تغذیه می‌کنند.

مناطق آلوده به آفت: اکثر راشستان‌های شمال کشور.

 

 

23- شپشک سپردار کاج نوئل   Nuculaspis abietis

میزبان: درختان نوئل، نراد، سدر

نوع خسارت: تغذیه از شیرهٔ برگ‌ها و سرشاخه‌ها، زردی و پژمردگی و ریزش سوزن‌ها

مراحل خسارت‌زای آفت: پوره و حشرهٔ کامل

مناطق آلوده به آفت: کلاردشت

 

 

24- کنهٔ تار عنکبوتی کاج نوئل   Oligonychus ununguis

میزبان: درختان نوئل، نراد، سدر

نوع خسارت: پارگی بافت‌ها و تغذیه از شیرهٔ برگ‌ها و ایجاد حالت زنگ مانند همراه با تارهای عنکبوتی ریز روی اندام‌های آلوده.

مراحل خسارت‌زای آفت: لاروها و افراد بالغ.

مناطق آلوده به آفت: کلاردشت

 

 

25- شته راش      Phyllaphis fagi

میزبان: درخت راش     Fagus orientalis

نوع خسارت: تغذیه از شیره برگ و شاخه‌های جوان

مراحل خسارت‌زای آفت: پوره و حشرهٔ کامل

مناطق آلوده به آفت: اکثر راشستان‌های شمال با درجات و شدت آلودگی متفاوت

 

 

26- شتهٔ گال‌زای نارون     Tetraneura ulmi 

میزبان: درختان نارون و به ویژه اُوجا

نوع خسارت: ایجاد گال روی برگ‌ها و دگرشکلی آنها.

مراحل خسارت‌زای آفت: پوره

مناطق آلوده به آفت: در اکثر مناطقی که درخت میزبان با اهمیت اقتصادی کم تا متوسط وجود دارد.

 

 

27- زنبور برگ‌خوار آزاد       Caliroa sp.      

میزبان: درختان آزاد و بلوط

نوع خسارت: لاروها از پارانشیم سطوح بالایی  و پایینی برگ‌ها تغذیه می‌کنند.

مراحل خسارت‌زای آفت:لاروها

مناطق آلوده به آفت: جنگل‌های پایین‌بند منطقهٔ رامسر و نوشهر

 

 

28- زنبور گال‌زای اکالیپتوس     Leptocybe invasa     

میزبان: درختان و نهال‌های اکالیپتوس

نوع خسارت: ایجاد گال روی دمبرگ و برگ و سرشاخه‌های جوان و دگرشکلی آنها

مراحل خسارت‌زای آفت: لاروها

مناطق آلوده به آفت: حوزه ادارات کل منابع طبیعی ساری و گلستان

 

 

29- زنبور گالزای نسترن       Rhodites rosae

میزبان: نسترن جنگلی

نوع خسارت: ایجاد گال روی نهنج و دگرشکلی آن، تشکیل نشدن گل و کاهش تولید بذر.

مراحل خسارت‌زای آفت: لارو

مناطق آلوده به آفت: در مناطق میان‌بند و مراتع مشجر در اکثر مناطق شمال کشور

 

 

30- زنبور برنده برگ رز      Megachile sp.

میزبان: شیردار، رز، ارغوان

نوع خسارت: خوردگی بخشی از برگ‌ها

مراحل خسارت‌زای آفت: لاروها

مناطق آلوده به آفت: به صورت پراکنده در بعضی از مناطق شمال کشور

 

 

31- ملخ بال کوتاه البرز   polysarcus  elbursianus 

میزبان: پلی فاژ، اکثر گونه‌های علوفه‌ای و بوته‌ای و درختچه‌های مرتعی

نوع خسارت: تغذیه از برگ و سرشاخه‌های سبز

مراحل خسارت‌زای آفت: پوره‌ و حشرهٔ کامل

مناطق آلوده به آفت: گیلان و مازندران (اِشْکِوَر، رودبار، دماوند)

 

 

32- ملخ گوراسبی  Uvarovistia zebra UV. (Tettigonidae, Ort)

میزبان: پلی فاژ، اکثر گونه‌های علوفه‌ای و بوته‌ای و درختچه‌های مرتعی

نوع خسارت: تغذیه از برگ و سرشاخه های سبز

مراحل خسارت‌زای آفت: پوره‌ و حشرهٔ کامل

مناطق آلوده به آفت: گیلان و مازندران (اِشْکِوَر، رودبار، دماوند)

 

 

33- ملخ بی بال برگ‌خوار شمشاد   Isoimon riabovi 

میزبان: پلی فاژ، اکثر گونه‌های علوفه‌ای و بوته‌ای و درختچه‌های مرتعی

نوع خسارت: تغذیه از برگ‌ها و اندام های سبز گیاه

مراحل خسارت‌زای آفت: پوره و حشرهٔ کامل

 مناطق آلوده به آفت: پارک بنفشهٔ نمک آبرود

 

 

 

 

برگرفته و ویرایش شده از: آهنگران، یزدانفر، 1391، معرفی بعضی از آفات و بیماری‌های مهم جنگل‌های شمال کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، نشریهٔ داخلی.

/ 3 نظر / 1771 بازدید
طرح سراسری ختم قرآن و صلوات

★★★ طرح سراسری ختم قرآن کریم و صلوات ویژه ماه مبارک رمضان ★★★ منتظر همراهی شما هستیم.با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک.

رامین

سلام آقا شهاب: یه مدتیه دارم رمانهای روسی می خونم دایم توش از یه سری درختانی حرف می زنه که من تا بحال نشنیده بودم و نمی دونم چه شکلیند می خواستم بدونم ما توو ایران درخت زیفون داریم تشکر می کنم پیشاپیش اگر محبت کنید یه اطلاعاتی در مورد این درخت در اختیارم بزارید

دمت گرم[گل]